Regenerační C.

Regenerační centrum

Stávající ortodoxní lékařství nás posledních sto let učilo a učí porozumět pouze příznakům a důsledkům následně poté definovaných nemocí. Jedná se o celosvětový systém, který je ovládán a řízen farmaceutickými nadnárodními společnostmi. Lékař se stává nástrojem k určení správné, či špatné diagnosy a dle toho pak následuje schematická léčba farmakologickými preparáty a tuto již neurčuje lékař, ale farmaceutický průmysl, jeho výzkumné ústavy, jejich vědecké studie a statistická data. Výsledkem toho je, že neléčíme člověka, ale nějaké příznaky, nozologické jednotky a námi lékaři definované diagnosy. Na těchto základech pak vznikalo a vzniká množství úzce specialisovaných lékařských oborů ve své podstatě ale jen analytických a neřešících vlastní podstatu onemocnění. Medicína se stává oborem implantačním, transplantačním, amputačním a v posledních desetiletích dokonce i reprodukčním. Negativní učinky podávání velkého množství farmakologických preparátů pak následně léčíme podáváním preparátů dalších a dalších. Uzavřený kruh! Naprostá většina populace poté umírá na následky dehydratace, intoxikace, infekce a hlavně důsledky energetického deficitu.

Podstatou aplikace ozonu není léčba nemocí, ale člověka. Jedná se o buněčnou regenerační léčbu, o regeneraci buněk, tkání a orgánů člověku vlastních biochemickým a energetickým působením na celý lidský organismus a v případě kvalifikované aplikace nemá žádné negativní vedlejší účinky. V průběhu posledních sto let je metodika využítí dokonale rozpracována a využívána v mnoha léčebných centrech celé planety a i kosmických programech.

Buňky a jejich následné tkáňové a orgánové systémy celého organismu již od okamžiku oplodnění vajíčka jsou poškozována výživou, toxickým prostředím, bakteriemi, viry, plísněmi a mnoha dalšími faktory. Dochází k poškození biochemických mechanismů a energetického buněčného systému.

Ozón má díky svým vlastnostem široké spektrum pozitivních účinků. Podporuje prokrvení všech tkání a orgánů včetně mozku a periferních nervů, působí  baktericidně, virucidně, fungicidně a i při infekcích chronických a nitrobuněčných. Působí imunomodulačně, protinádorově, energeticky a regeneračně dnes již známými a definovanými biochemickými procesy.