MIC

Monitorovaná imunomodulační coloclysis/MIC/.

V průběhu posledních tisíciletí nám jogínské učení nenásilně předkládá, jak se stravovat, očišťovat své tělo a tím i následně duši. Svět je duální, na jedné straně jsou ti, co tyto ajurvédské myšlenky pochopili a chápou, na druhé ti, co třeba jen částečně nepochopili, a pochopit ani nechtějí. Z historického hlediska jsou geniální myšlenky Hippokrata a Galéna, že všechny nemoci vstupují do člověka stravou a potrava procházející zažívacím traktem se poté stává nedělitelnou součástí krve. A právě v naší době 21. století, kdy se člověk stal pouhým objektem, a ne jedinečným subjektem stávajícího farmaceuticko-technologického a vyšetřovacích systémů, jsou jejich tvrzení nesporně důvodná a pravdivá. Oba kladli důraz na to, že čistota zažívacího traktu a hlavně střev je podmínkou pro udržení si dobrého zdraví a tím i kvalitního života. Své doby však nemohli vyjádřit a definovat staletími progresivně se navyšující intoxikaci všech živých organismů /flory i fauny/ v důsledku vývoje nových a nových chemických látek a sloučenin, farmaceutických preparátů, včetně syntetických antibiotik a hormonů. Všechny tyto látky se dostaly a stále dostávají ve větší míře do koloběhu přírody a negativně ovlivňují stav veškeré populace živých organismů, ať živočišných, tak i rostlinných.
Příjem stravy by měl býti rituálem osobním, či společenským. Pokud tomu tak není, jídlo se stává možným zdrojem nemocí. Tak jako každý živočich, by měl dle mého názoru, jíst každý člověk jen pokud má pocit hladu a nepodléhat různým chutím a stravovacím intervalům, které nám posledních 15O let masivní reklamou předkládá a určuje systém potravinářského a obchodního průmyslu!
Dodnes si pamatuji a stále si připomínám myšlenky mého učitele chirurgie, světoznámého plicního a hrudního chirurga akademika Uglova, u kterého jsem podstoupil i státní zkoušku z chirurgie, že operovat a léčit něco se naučí i medvěd. Dovoluji si k tomuto přiřadit i slovo robot. Říkal, že co a jak operovat se naučí jen chirurg. Podobné názory měl i můj učitel chirurgie poté v Československu docent Kropáček, jeden z prvních plicních a hrudních chirurgů v ČSSR. Oba důsledně vyžadovali před a po každém chirurgickém výkonu očistu zažívacího traktu v těch dobách dostupnými způsoby a ne předoperační a pooperační podávání antibiotik jako prevenci infekčních komplikací. Některé zánětlivé reakce, ač se to bude zdát podivné, a nebyly nozokominálního původu, jsme hodnotili kladně ve vztahu k dlouhodobému přežití pacienta u některých nádorových onemocnění.
V průběhu druhé poloviny 19. století trvalo několik desetiletí než lékaři a jejich odborné společnosti uznaly za správné poznatky vídeňského lékaře Ignáce Filipa Semmelweise, který odborně a vědecky vysvětlil příčiny horečky a následná úmrtí rodiček a položil tak základy asepse a mytí si rukou v chlórové vodě před vyšetřením, porodem či operačním zákrokem.

Pokud jsou příznivé podmínky, každý dutý orgán nebo jejich části se postupně zanáší toxickými produkty poškozeného metabolismu, metabolity bakterií, virů a hlavně plísní. Tyto látky pak vedou ke tvorbě usazenin a vzniku konkrementů /cévy, ledviny a močové cesty, játra a žlučové cesty, slinivka, slinné žlázy, střeva atd./. To mnozí dnes již chápou, v mnoha případech již o některé orgány nebo jejich části přišli.
Způsoby očisty organismu se vyvíjely a vyvíjí od těch technicky méně náročných /jogínská šank prakšálana, pitné bylinné kůry a čaje, bylinné nálevy, nízká a vysoká klysmata atd. / až k těm, v posledních 25 letech, s použitím přístrojového vybavení /colonohydroterapie, hydrocolonoterapie, výplach střev atd./. Tyto přístroje se ve světě používají jak lékaři, tak i různými terapeuty a léčiteli. V některých státech /např. USA, Velká Británie / přístroje provozují dokonce i v kosmetických salónech a různých centrech. V případě ČR také bohužel stačí k provozování této činnosti jen živnostenské oprávnění.
Státem, kde je provozování hydrocolonoterapie a její metodika postavena na lékařskou a vědeckou úroveň je Ruská federace. Detoxikace tímto způsobem se stala řádným lékařským a certifikovaným nástavbovým oborem v rámci koloproktologie na Ruské univerzitě přátelství národů v Moskvě. Já sám jsem se s touto metodikou na této univerzitě také seznámil.

Díky tisícům hodin pozorování, v průběhu posledních 10 let, se našemu pracovišti daří pochopit, postupně rozpracovávat a definovat podstatu metodiky aktivního funkčního vyšetření tlustého střeva včetně současně probíhající očisty jeho sliznic, jejichž plocha čítá okolo 150 m2 / pro srovnání-plocha kožního pokryvu je okolo 1,6 m2/ a jsou v podstatě největším centrem a regulátorem našich imunitního a metabolického / kapacitně větším než játra/ systémů. Výkon je časově, manuálně a i z hlediska následného zhodnocení získaných informací náročný, ale v současné době jediným, který nám může odpovědět na mnoho diskutabilních otázek, jak ohledně funkce tlustého střeva, tak i  podstaty vzniku patologického poškození jeho sliznic a tím i následně příčin mnoha dalších onemocnění jiných tkání, orgánů a celých systémů. Všechna stávající vyšetření tlustého střeva nám odpovídají pouze a jen na jeho momentální morfologický stav. Často jsou nedokonalá pro špatné vyprázdnění pacienta a obavy z instrumentálního poškození střevní stěny. Poté je jen na svědomí vyšetřujícího, jak stav daného orgánu a možnost jeho plnohodnotného vyšetření zhodnotí. A přitom mnoho onemocnění zažívacího traktu nebo i jiných systémů se skrývá pod tajuplnými diagnosami jako jsou neuróza, psychosomatické onemocnění, funkční porucha střevní atd.. Pacient často podstupuje nekonečný řetězec laboratorních a jiných vyšetření, v podstatě jen symptomatická léčba je neúčinná a dříve nebo později je pacient doporučen, zcela neadekvátně, k psychiatrické léčbě.

Naše mnohaleté zkušenosti nám říkají, že při běžném používání přístrojů určených k hydrocolonoterapii dochází, v  těch lepších případech, pouze k odplavení obsahu a povrchních usazenin z průsvitu tlustého střeva. V těch méně příznivých případech pouze k odloučení usazenin či kalů jen z jeho koncových částí. Člověk, v případech takto prováděné hydrocolonoterapie a bez zjevných zdravotních obtíží, může výkon hodnotit třeba i pozitivně nebo důsledky subjektivně nevnímá. Člověk se zdravotními obtížemi poté efekt zákroku vnímá jen částečně nebo dokonce vůbec žádný. V mnoha případech se může  klinicky hodnotitelný stav  přechodně zhoršit a potom je zákrok vnímán i negativně.

Podstatou metodiky monitorované imunomodulační coloclysy je postupné odplavování zůstatků nestrávené potravy, zbytkových produktů bakterií a plísní, toxických látek a jiných dalších metabolitů v délce průběhu celého tlustého střeva s následnou důkladnou očistou jeho sliznic spolu s nezbytnou a současně probíhající reflexní masáží stěn tlustého střeva.

Vzhledem k tomu, že výkony kamerovým systémem monitorujeme a zaznamenáváme, můžeme v návaznosti na obnovující se funkce tlustého střeva následovně pozorovat a hodnotit změny klinického i morfologického stavu tlustého střeva a souvislosti ve vztahu k jiným orgánům a systémům.

Rok od roku, více a více, lze v mnoha případech sliznice tlustého střeva očistit /i když budí dojem po prvních zákrocích, že jsou čisté/ od adherujících zbytků anaerobních bakterií a plísní pouze po dlouhodobé imunomodulační aplikaci kontrolovaných koncentrací a dávek ozónu a zcela nezbytných pro střevní mikrobiální rovnováhu probiotických bakteriálních kultur. Teprve poté pak můžeme zaznamenat pozitivní vývoj ve změnách klinického stavu.

Monitorovaná imunomodulační coloclysis /MIC/ je jedinečnou metodikou, která nám může dát na podkladě analýzy získaných informací syntetickou odpověď na vlastní podstatu v lidském organismu probíhajících patologických procesů a jejich meziorgánové a systémové souvislosti vycházejíc z embryonálního /zárodečného/ počátku vývoje, kdy se jako první a s vlastnostmi rostlinné říše, vyvíjí zažívací systém a stává se tím prvním řídícím mozkem vývoje celého organismu. I proto jsou střeva člověka vývojově uzpůsobena jako u býložravců.

Tak jak probíhá vývoj zárodečný, tak probíhá i vývoj opačným směrem. A rychlost tohoto zpětného vývoje záleží jen a jen na každém z nás.

Proto se také říká, že stáří je návrat k dětství.

Monitorovaná imunomodulační coloclysis /MIC/ je metodou bezbolestnou a vzhledem k aplikaci pomůcek výhradně pro jednorázové použití i dokonale hygienickou. Je vhodná pro děti i dospělé a v rámci komplexního regeneračního programu využívá všechny pozitivní účinky aplikovaného ozónu. V důsledku současně prováděné reflexní masáže stěn tlustého střeva, orgánů břišní dutiny a malé pánve a jejich okolních tkání dochází k postupné normalizaci funkcí vnitřních orgánů a systémů, následné dokonalé detoxikaci organizmu a zlepšení procesů látkové výměny. MIC je metodou preventivní a léčebnou ve vztahu k chorobám civilizačním a procesům degenerativním, které vznikají působením volných radikálů, tj. prevence procesů stárnutí a tvorby nádorových buněk.

Hlavní indikace k MIC s aplikací ozónu:

-prevence a léčba haemorrhoidálních, zánětlivých, mykotických a nádorových onemocnění tlustého střeva / hlavně po předchozí léčbě antibiotiky/

-poruchy vyprazdňování / zácpy, průjmy, nadýmání /

-dermatologická onemocnění / ekzémy, dermatitidy, akné, psoriáza a atd. /

-metabolické poruchy / diabetes a jeho komplikace v důsledku aplikace insulinu, dna a atd. /

-neurologická onemocnění / migrény, neuritidy, sclerosis multiplex a další /

-psychická onemocnění / endogenní deprese, hyperaktivní syndrom, poruchy spánku, únavový syndrom, anorexie, bulimie aj. /

-gynekologická onemocnění / mykózy, neplodnost, spontánní potrat, premenstruální syndrom /

-urologická onemocnění / záněty a mykózy po předchozí léčbě antibiotiky /

-alergická a imunodeficitní onemocnění horních cest dýchacích, asthma bronchiale

-komplex autoimunitních onemocnění

-komplex ischemických onemocnění

-stavy fyzického a psychického vyčerpání

-před a po operačních výkonech

-vhodná při doléčování onkologických onemocnění /před a po chemoterapii/

-před sportovním nebo profesním výkonem

Příprava před zákrokem není specifická. Doporučujeme omezit před zákrokem příjem masa a bílého pečiva, dostatečný příjem vody a dostatek vlákniny / zelenina, ovoce /. Důležitá je dostatečná konzumace produktů mléčného kvašení / kefírové nebo acidofilní mléko, tyto neochucené a neobarvené, kysané zelí či kysaná zelenina /.Důležité je v den zákroku nehladovět a před zákrokem nepoužívat projímadla, ani v případě zácpy.