Dotazy

1. Nedochází aplikací MIC k narušení střevní mikrobiální rovnováhy?

V důsledku nesprávné skladby a nekvalitní stravy, příjmu farmaceutických preparátů, hormonů a hlavně antibiotik jen málokdo z nás má tu správnou rovnováhu mikrobiálního osídlení celého organismu. Příjem jediného antibiotika v délce několika dnů naruší mikrobiální osídlení organismu a přerůstání patologické flóry ve všech sliznicích /hlavně zažívacího traktu, gynekologických a orgánech močových/ na několik dalších let. Seriózní vědecká data to mohou jen potvrdit.

Jedině pomocí monitorované imunomodulační coloclysis proto můžeme zpětně rychle  v organismu mikrobiální rovnováhy docílit.

2. Co konkrétně metoda MIC člověku může přinést?

Přínosem této metodiky a zároveň nespecifické léčby je celková detoxikace organismu, úprava látkové výměny a hlavně je jediným způsobem maximální aktivace přirozeného imunitního systému, jehož převážná část nervových zakončení se nachází právě ve sliznicích tlustého střeva a stává se tímto i prevencí vzniku nesčetných alergií a autoimunitních onemocnění.

3. Pro koho je MIC vhodná a pro koho ne?

V dnešní době je vhodná pro každého, bez ohledu na to, zda již má zdravotní problémy nebo ne. Výkon provádíme od věku dítěte 4-5 roků a maximální věková hranice je neomezená. Věk našich klientů někdy přesahuje i devadesát roků. Výkon není vhodný u pacientů po transplantaci orgánů, a proto v těchto a ostatních případech je náš přístup zcela individuální.

4. Je třeba se bát při MIC nějakých rizik?

Vzhledem k tomu, že se jedná o invazivní výkon, může ho provádět jen člověk erudovaný v anatomii, fyziologii, patologické fyziologii, biochemii a mikrobiologii a ne jen někdo, třeba i lékařem pověřený. Důležitou složkou je pro pochopení získaných informací a jejich syntézu znalost embryonálního vývoje tkání, orgánů a celých systémů. Pokud je zákrok prováděn šetrně a v součinnosti se subjektivními pocity klienta je riziko poškození mnohem menší, než při jiných používaných instrumentálních vyšetřeních tlustého střeva.

5. Jak často by měl člověk MIC absolvovat?

Je třeba individuální přístup. Nelze v žádném případě přistupovat ke klientovi schematicky, ale vždy podle celkového aktuálního zdravotního stavu a s maximálním ohledem na stav jeho zažívacího traktu.